دسته: persian food recipes

0

How to Make Iranian Iskender Kebab

00 loading… This recipe was taken from centuries old cooking techniques and when possible applied modern cooking methods and/or ingredients.  It uses Asian cooking styles, Asian Spices, Asian Sauces and Asian Ingredients.  The style...

علی زند وکیلی فصل زرد با متن ترانه

10 متن آهنگ فصل زرد علی زند وکیلی از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصلی زرد بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا تو...

error: Content is protected !!