دسته: Animals

0

انواع نژادهای مختلف گربه با عکس و توضیحات

00 تصاویری از نژادهای مختلف گربه 1.گربه ء آبیسینیان Abyssinian cat : از قدیمیترین نژادهای گربه در دنیاست . گربه های در مصر باستان از این نژاد بوده اند . امروزه بیشتر در انگلستان...