دسته: Animals

0

برخورد با پلنگ در داخل روستا

00 داوود و دوستش شب گذشته در جاده‌ای در روستای کلین در الموت قزوین در حال رانندگی بودند که چشمشان به پلنگی در کنار جاده می‌خورد. پیشنهاد می‌کنیم ویدئوی داوود را که برای بی‌بی‌سی...