دسته: Animals

0

چرا نگهداری از حیواناتِ خانگی اساساً غیراخلاقی است؟

00 وقتی دربارۀ حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، در درجۀ اول دربارۀ یک «حق» صحبت می‌کنیم: حقِ دارایی کسی نبودن. براین‌اساس، نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات نیز غیراخلاقی است. وبسایت ترجمان – ترجمه...

0

رفتارشناسی گربه ها؛ این موجودات ناز پرورده

00 گفت و گو با رضا صادقی درباره رفتارشناسی گربه ها؛ صادقی سال هاست در یک کلینیک دامپزشکی مشغول مطالعه و کار روی رفتار گربه هاست و در این زمینه حرف های زیادی دارد....

error: Content is protected !!