دسته: ورزش

0

آخرین کشتی عبدالله موحد. با گویندگی عطاالله بهمنش

00 loading… عاشق عطا الله بهمنش بودیم, تمام مسابقه ها رو از رادیو با صدای گرم استاد بهمنش گوش میدادیم, فوتبال و همه چی, کشتی که دیگه, تبحر استاد بود, بهمنش رو از تمام...