دسته: موزیک

0

شهرام ناظری, اندک اندک جمع مستان میرسند

مولوی » دیوان شمس » اندک اندک جمع مستان می‌رسند اندک اندک می پرستان می‌رسند دلنوازان نازنازان در ره اند گلعذاران از گلستان می‌رسند اندک اندک زین جهان هست و نیست نیستان رفتند و...

0

داریوش دلخوشم با متن آهنگ

متن آهنگ داریوش دلخوشم من با خیالت دلخوشم از خواب بیدارم نکن محروم از رویای خود در این شب تارم مکن در عشق تو دیوانه ام با خویش هم بیگانه ام از اینکه هستم...

error: Content is protected !!