دسته: مسابقات جهانی کشتی آزاد کرمانشاه

0

مسابقات جهانی کشتی آزاد کرمانشاه 2017

00 قدرت #کشتی ایران بار دیگر به رخ دنیا کشیده شد. #ایران 8 – #ترکیه 0 ( مرحله گروهی جام جهانی کشتی آزاد-#کرمانشاه) Posted by ‎دعواهای ورزشی‎ on Donnerstag, 16. Februar 2017 قدرت کشتی...