دسته: طنز

0

خانومای هموطن شهر … حوا ستونو جمع کنین , بعد نگین چرا نگفتی

00یادم میاد دوستان, چند سال پیش مریض شده بودم, دور از جون شما بزرگواران! دکتر عمومی ما رو باید میفرستاد پیش یک دکتر داخلی. تو این کشوری که ما زندگی میکنیم عزیزان, بعضی از...

error: Content is protected !!