آشپزخانه ایرانی آریانا سفر به اصفهان و آموزش چند غذی اصفهانی

ویدیو کلیپ دیگری با آریانای عزیز و گرامی و سفرش به شهر زیبای اصفهان, نصف جهان و صحبت های ایشون در مورد غذا های اصفهانی

چقدر خوب, چقدر زیبا, چقدر دوست داشتنی چقدر دیدنی….. ممنونیم آریانا, بانوی ایرانی دوست داشتنی .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *