لیست پزشکان متخصص مشهد با آدرس و شماره تلفن

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0
0

 

نام پزشک دکتر

loading...

تخصص

تلفن

آدرس

دیانا حسینی

فوق تخصص زنان و زایمان

۳۸۴۶۴۵۴۴

احمد آباد  , عارف ۱  , ساختمان پزشکان بزرگمهر  , طبقه ی اول
محمد مومنی اطفال ۳۸۴۳۵۳۶۳ احمدآباد
حسین‌ موحداول‌

اطفال

۳۸۵۴۵۷۷۰

‌ضد – میدان
محمدرضا نوری

اطفال

۳۸۴۱۲۲۱۸

احمدآباد – ساختمان‌۷۷
ملیحه‌ نادری نسب‌

اطفال

۳۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا –
احمد هاشم‌ زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۲۰۳۹

چمران‌ – ساختمان‌گلستان‌
میرحمید هاشمی نمین‌

اطفال

۳۶۶۳۶۰۶۶

شاهد۴۵ –
هادی ولی زاده‌

اطفال

۳۳۶۴۴۰۱۴

هفده شهریور – اول‌چهنو
صادق‌ پوراحمدی

اطفال

۳۷۲۵۵۵۳۵

خواجه‌ربیع‌۴۸ –
صادق‌ پوراحمدی

اطفال

۳۲۷۲۱۸۸۰

خواجه‌ربیع‌ – خ‌مستوفی
افتخار محمودی

قلب اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – ‌مولویشمالی
محمد محمدزاده‌

اطفال

۳۲۲۵۷۶۸۹

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲
اشرف‌ محمدزاده‌

فوق‌ تخصص‌ اطفال

۳۸۵۴۳۴۸۸

پاسداران‌ –
ایرج‌ گنجی

اطفال

۳۸۴۰۴۰۹۴

راهنمایی۵-۳ –
هادی میرزائیان‌

اطفال

۳۸۴۳۳۵۵۰

کویدکترا –
علیرضا مدرسی

اطفال

۳۸۵۹۲۰۵۷

دانشگاه‌ – مقابل‌ سینما هویز
کمال‌ مرندی

اطفال

۳۸۵۴۰۹۹۳

باهنر –
جمیل آزما

اطفال

۳۲۲۲۷۸۷۴

مدرس –
مسعود مشیری

اطفال

۳۸۴۱۱۰۷۷

سناباد – ‌ایرج‌جنوبی
حسین‌ نصیریان‌

اطفال

۳۸۴۲۸۰۸۰

احمدآباد – ‌پرستار
فریبرز مصطفوی

اطفال

۳۸۴۲۹۰۰۵

احمدآباد – ‌محتشمی۱
نصرت‌ لطفی

اطفال

۳۸۴۱۷۱۳۳

دکترا –
منصوره‌ امیدوارتهرانی

اطفال

۳۸۴۲۶۷۵۸

‌کوهسنگی – جنب‌ داروخانه کوهسنگی
محمدهادی امیریان‌

اطفال

۳۷۶۸۸۸۹۰

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴
راضیه اخوان طبسی

اطفال

وکیل آباد – سه راه زندان
علیرضا ارژنگی

اطفال

۳۲۷۰۱۴۴۰

خواجه ربیع – سمزقند
محمد اسماعیلی

اطفال

۳۸۵۹۲۳۹۲

کوهسنگی – اسدی۴ساختمان‌پزشکان‌صدر
افتخارمحمودی

اطفال

۳۸۴۱۶۴۴۶

سناباد – خ‌مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی

اطفال

۳۸۵۴۲۶۳۱

دانشگاه – چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی

اطفال

۳۲۲۲۳۶۶۶

خواجه ربیع – اول کوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو

اطفال

۳۷۳۸۰۹۷

طلاب – سی متری – پلاک ۹۲
عبداله‌ بنی هاشم‌

اطفال

۳۸۵۱۸۲۸۳

‌کوهسنگی۶ – ساختمان‌پزشکان‌
مهدی بهشید

اطفال

۳۷۶۱۴۴۵۵

سجاد –
عباس‌ تاج‌ دینی

اطفال

۳۷۲۴۸۳۶۸

توحید – خ‌رضوی
عباس‌ تاج‌ دینی

اطفال

۳۲۲۲۱۲۹۴

امام‌خمینی –
احمد بذرافشان‌

اطفال

۳۸۵۴۴۰۳۱

کوهسنگی۴ –
سعیده‌ ترویج‌ اسلامی

اطفال

۳۸۶۷۷۵۲۰

وکیل آباد – آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی
عبدالحسین‌ تراب پرهیز

اطفال

۳۸۵۴۹۹۵۵

امام‌رضا –
ناهید تفضلی مقدم‌

اطفال

۳۸۶۱۸۶۱۲

‌پیروزی – چ‌۴چشمه‌
محمود دل‌ آسایی

اطفال

۳۸۴۱۷۰۳۰

احمدآباد – مقابل‌هتل‌هما
محمدرضا جهان‌ شاهی

اطفال

۳۶۶۱۵۵۶۰

قاسم‌آباد – ش‌راه‌ آهن‌
محمود جلایر

اطفال

۳۷۲۴۵۶۶۸

میدان شهدا –
عبدالعلی خوارزمی

اطفال

۳۸۴۰۰۱۱۰

احمدآباد – خ‌عارف‌
سید محمد خاتمی

اطفال

۹۱۵۵۱۱۰۸۲۶

پیروزی – فلکه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادم‌

اطفال

۳۸۴۲۹۷۰۰

رودکی – بل‌ذکریا
غلامحسین‌ جدیر

اطفال

۳۲۲۲۴۸۹۰

پاسداران‌ –
محسن‌ حری

اطفال

۳۸۴۳۶۷۰۰

پرستار۱ –
محمود حسینی

اطفال

۳۸۷۹۵۰۶۰

‌پیروزی –
ساغر یزدانی

اطفال

۳۶۶۲۴۷۷۰

قاسم آباد – بین‌شریعتی۳۲و
احمد حکیم‌ زرگر

اطفال

۳۸۴۰۲۸۶۹

احمدآباد – بعدرضا
حمیدرضا حقوقی

اطفال

۳۷۲۵۸۷۵۲

عبدالمطلب – ‌کنارداروخانه‌
شهناز حقیقی

اطفال

۳۷۶۸۸۴۱۱

سجاد – اول‌بزرگمهر
وحید پراگمی

اطفال

۳۷۶۸۶۳۵۳

‌سجاد – ساختمان‌بهاران‌
سیمین‌ پرتوی

اطفال

۳۸۴۲۴۲۹۵

پرستار –
سیدمحمدجواد پری زاده‌

اطفال

۳۸۵۹۳۱۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌
شمسی رسولی

اطفال

۳۶۰۴۲۹۱۸

وکیل آباد – دانش‌آموز۷
محمدعلی رغیب‌

اطفال

۳۶۰۴۱۵۶۰

آزادشهر – چ‌۳۸متری
رمضانعلی سامی راد

اطفال

۳۸۴۰۸۴۰۳

احمدآباد – جنب‌محتشمی
علیاصغر طاهریان‌

اطفال

۳۶۶۲۴۸۰۰

قاسم آباد – ‌حجاب‌۳۹
غلامرضا زابلی نژاد

اطفال

۳۸۵۹۴۳۸۵

باهنر – بیمارستان سینا
محمود صادق‌ الحسینی

اطفال

۳۶۰۴۲۸۹۹

دانشجو۳ –
جواد طباطبایی

اطفال

۳۸۴۰۰۸۱۱

احمدآباد – ‌ابوذر۲۱-۱۹
ابوالقاسم‌ زیبدی

اطفال

۳۸۴۰۶۶۷۱

سناباد –
محمدتقی صراف‌

اطفال

۳۸۵۴۴۶۴۴

ابن‌سینا –
علی اکبر سرجمعی

اطفال

۳۸۴۳۶۳۶۴

سناباد – غربیچ‌ارم‌
سعید سعیدی رضوانی

اطفال

۳۲۷۳۶۰۶۱

مقدم – بین‌چ‌برق‌ وسیلو
محمدحسین‌ شفاعی

اطفال

۳۸۴۱۲۳۸۲

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی
ایمان کربلایی

قلب اطفال

۰۵۱-۲۹۴۸۵۶۵

امام خمینی – امام
محمد قربانیان‌

اطفال

۳۷۲۴۵۹۴۷

مطهریشمالی – ‌چ‌۳۵متری
عباس‌ قریب‌

فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌

۳۸۴۱۶۱۳۳

دانشگاه‌ – قبل‌ م‌ تقیآباد
سهیل‌ عبادی

اطفال

۳۲۲۲۶۷۷۳

هاشمینژاد –
ویکتوریا عراقی

اطفال

۳۸۴۱۶۶۲۰

سناباد – نبش‌آفرین‌
هاشم عرفانیان

اطفال

۹۱۵۳۱۳۲۸۰۵

بلوار وکیل اباد –
کاظم‌ غفاری

اطفال

۳۶۰۴۹۳۳۳

آزادشهر – امامت‌۳۶
ایرج‌ غفرانی

اطفال

۳۲۲۲۴۳۴۷

دانشگاه‌ – بعدجنت‌
صفرعلی غفرانی

اطفال

۳۸۴۳۲۸۰۲

آبکوه‌ – ‌ارم‌ جنوبی
یحیی فخرنبوی

اطفال

۳۸۴۳۵۶۶۶

دکترا – ابن سینا
مهدی فرساد

اطفال

۳۸۴۱۵۹۷۸

احمدآباد – ‌قائم‌ ۵
علی آل‌ شیخ‌

چشم

۳۸۴۲۰۴۷۰

احمدآباد – پرستار۱
عباس‌ پهلوان‌ زاده‌

چشم

۳۸۵۹۲۲۸۹

امام‌رضا – قبل‌چ‌دانش‌
میرنقی موسوی

چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌)

۳۸۵۴۱۸۷۴

‌امام‌رضا – میدان ‌بیمارستان
محمدحسین‌ موسوی نیک‌

چشم

۳۸۴۳۵۳۳۲

احمدآباد – نبش‌عارف‌۵
فریدون‌ موشخیان‌

چشم

۳۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی
علیرضا مهدیزاده‌

چشم

۳۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌
خداداد مرادیان‌

چشم

۳۸۴۳۳۵۶۵

دانشگاه – ‌شریعتیساختمان‌۷۰۷
محمدمهدی آریانا

چشم

۲۲۵۴۶۶۶

مدرس – ساختمان ۱۴
علی گلستانی

جراح چشم

۸۴۲۱۱۶۲

احمدآباد – ‌عارف‌۲
ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

بیمارستان‌امام‌رضا –
امیرحسن‌ خانی

چشم

۸۴۱۹۶۰۹

تلویزیون‌ –
احمدیان‌ شالچی

چشم

۸۴۰۸۳۰۸

پرستار۱ –
محمدحسن احمدیان شالچی

چشم

۸۴۱۰۹۱۰

هاشمی نژاد –
عباس احمدزاده

چشم

۲۲۵۵۹۱۹

طلاب – سیمتری
غلامحسین‌ اعظم‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ –
علی اکبر بلوریان

چشم

۷۶۸۰۲۳۳

سجاد – چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌

چشم

۸۴۱۴۲۸۱

دانشگاه‌ – جنب‌بازار
محمد برادران‌ رحیمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
محمد برادران رحییمی

چشم

۸۵۹۶۱۲۱

ابن سینا – ساختمان اطبا
محسن جواهریان

چشم

۸۴۰۱۹۵۷

کوهسنگی – کوهسنگی ۲۸
رحمت‌ جاوید

چشم

۸۴۱۸۷۳۰

احمدآباد – پرستار۱
رحمت‌ جاوید

چشم

۸۵۱۲۷۰۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
عباس‌ یاراحمدی

جراح چشم

۸۴۱۲۲۸۱

ابن‌سینا – ساختمان‌ ۲۰۷
حمید خاکشور

چشم

۸۵۹۱۸۸۲

چمران – ‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
جعفر حداد

چشم

۸۴۳۳۰۸۴

احمدآباد – بیمارستان گوهرشاد
هما جراح‌ نژاد

چشم

۸۴۱۵۱۷۱

احمدآباد – خ‌رضا۵
سیدعبدالرضا حسینی نسب‌

چشم

۷۶۸۸۴۴۴

‌سجاد – خ‌مینا
احمد یزدانی بایگی

چشم

۸۴۳۴۵۳۰

دانشگاه‌ –
عباسعلی یکتا

چشم

۸۴۱۰۵۱۰

ابن‌سینا –
مهین پرتوی

چشم

۸۴۲۷۵۹۴

احمدآباد – پاستور
الیاس‌ شمسی

چشم

۸۵۹۱۰۶۳

چمران‌ – ۳راه‌جم‌
میترا سالاری

چشم

۲۲۲۲۴۵۴

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
خلیل‌ شادکامی

چشم

۸۴۳۳۳۳۸

احمدآباد – ساختمان‌آهنچی
غلامحسین‌ صادقی

چشم

۸۵۴۴۰۶۷

دانشگاه‌۱۶ –
رحیم‌ ستاری

چشم

۸۵۴۷۷۷۰

چمران – ‌۳راه‌جم‌
محمدرضا صداقت‌

چشم

۸۴۳۳۳۵۰

پرستار ۱ –
عباس‌ شجاعی

جراح چشم

۸۴۴۵۹۸۲

احمدآباد – مقابل ‌محتشمی
عباس‌ شجاعی

جراح چشم

۸۵۱۴۱۳۴

چمران – مق‌۳راه‌جم‌ساختمان‌اطبا
حسین‌ صحی زاده‌

چشم

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا –
علی کاظمی

چشم

۸۴۰۶۹۵۲

احمدآباد – اول‌پرستار
امان‌اله‌ کریمی

چشم

۶۰۵۱۳۹۵

آزادشهر – امامت‌۷ ساختمان‌کاکتوس‌
فاطمه‌ قهرمانی

چشم

۸۴۱۶۴۳۶

احمدآباد – ‌ابومسلم‌
کاظم‌ قاجاری

چشم

۸۴۳۷۳۲۶

احمدآباد – بعدخ‌قائم‌
محمد عابدینی

جراح چشم

۸۴۰۴۲۲۵

پرستار۱ –
مرتضی عدالت‌

چشم

۸۴۰۲۲۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
غلامرضا عشقی شرق‌

چشم

۸۴۰۰۴۴۴

احمدآباد – ‌محتشمی
عباس‌ عظیمی

چشم

۸۴۱۹۱۸۱

خیام‌۹ –
ابوالقاسم‌ فلسفی

چشم

۸۵۴۱۴۶۹

امام‌ رضا – میدان بیمارستان
جهانگیر فرخ‌

چشم

۸۵۴۹۳۲۲

کوهسنگی – اسدی ۶
محمد فرشچی

چشم

۸۵۴۳۶۷۰

ابن‌سینا –
احمد مولایی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۴۸۲۸

‌سجاد –
یحیی نوروزبیگی

گوش،حلق وبینی

۷۶۸۰۷۳۱

‌سجاد – نبش‌هدایت‌
حسن‌ ناهیدی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌
مهدی پورصادق

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۸۴۸۴

احمدآباد – عارف ۵
نعمت‌ اله‌ مختاری

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۵۵۷۵

چمران‌ –
سیدمرتضی میرصالحی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۷۸۵۲

چمران‌ – جنب‌ شهروروستا
بهروز آزادگان

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۴۵۱

احمدآباد – ابتدای عارف
محمود مصدق‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۱۱۵

باهنر –
محمدرضا لشگری

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۱۷۹۱

ابن‌سینا۱ –
امیر لطف‌ علی زاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۴۱۵۱

احمدآباد – اول‌قائم‌
مسعود نقیب‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌
محمد نعیمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۹۳۳۹

احمدآباد – ‌عارف‌
سعید امامی

گوش،حلق وبینی

۸۵۱۷۸۰۸

دانشگاه – ساختمان ساسان
بهروز ابراهیمی

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۳۶۵

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
یوسف اسکندری

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۲۵۱۲

نواب صفوی – ابتدا
یوسف‌ اسکندری

گوش،حلق وبینی

۳۶۴۳۵۱۲

نواب‌صفوی –
غلامرضا ذبیحی

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۹۶۲۱

آزادشهر – امامت‌۵
علی باقرزاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا
مهدی بزازی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۵۴۶۲

احمدآباد – ابتدای خیابان
تقی دوگانی

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۳۴۲۹

چمران‌۱۱ –
حبیب‌اله‌ دانشور

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۸۵۹۹

احمدآباد – اول‌عارف‌
سیروس خادم معارف

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان ۴۴
سیروس‌ خادم‌ معارف‌

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۳۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
محمدرضا خادملو

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۵۵۶۸

احمدآباد – ساختمان‌عطار
محسن دادمهر

گوش،حلق وبینی

۸۵۹۴۹۹۸

چمران – ساختمان‌پزشکان‌
مهدی درخشان‌

گوش،حلق وبینی

۶۰۴۲۶۸۶

‌عباسی۱۹ –
جعفر حس زاده

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان – ساختمان گلستان
جعفر حسن‌ زاده‌

گوش،حلق وبینی

۸۵۴۳۵۶۵

گلستان‌ –
عباس راشد

گوش،حلق وبینی

۸۴۰۹۶۳۸

احمدآباد – عارف
محمدباقر رضینی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۰۰۷۳

احمدآباد – ابتدا
علی سهبانی باقرزاده

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه – ابتدای کفایی
احمد شاهین فر

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۳۰۰

خسروی – بیمارستان شاهین فر
محمود صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

خاکی – بیمارستان سینا
محمد صداقتی نیا

گوش،حلق وبینی

۲۲۲۳۵۹۷

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
سید مسعود شریفی دولویی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۳۲۸۲

احمدآباد – ابتدا
محمدمهدی شفاعی

گوش،حلق وبینی

۸۴۳۵۰۶۰

احمدآباد –
اسداله‌ کیافر

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۴۵۲۳

احمدآباد – ‌بهشت‌۲
محمدمهدی قاسمی

گوش،حلق وبینی

۸۴۲۱۶۱۶

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان گوهرشا
ساسان‌ عین‌ القضاتی

گوش،حلق وبینی

۸۴۱۷۲۳۳

احمدآباد – ‌پرستار۱
محمود فتوحی

گوش،حلق وبینی

۷۲۵۱۱۹۹

‌توحید – میدان
علیرضا فخروی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۳۳۷

مدرس – جنب دادگستری
علیرضا فریدحسینی

گوش،حلق وبینی

۲۲۵۹۵۶۵

چمران‌ –
فاطمه‌ موسوی

پوست

۸۶۱۶۸۲۷

نبش‌سامانیه‌ –
مسعود ملکی

پوست

۸۴۴۵۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱
مرضیه‌ محروقان‌

پوست

۸۴۰۶۶۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
کاظم‌ مستوفی

پوست

۸۴۲۴۴۶۶

احمدآباد – ‌عارف‌
ثریا نصرتیان‌

پوست

۷۶۸۹۶۰۰

‌خیام‌ – چهارراه
جواد نقدیانی

پوست

۸۵۴۸۴۹۶

ابن‌سینا – ساختمان‌ اطبا
علیرضا انطیقه چیان

پوست

۸۵۹۰۳۱۱

ابن سینا – ساختمان اطبا
آذر اخوان‌

پوست

۷۶۱۱۳۳۷

بل‌سجاد – خ‌مینا
سهیلا اشراقی

پوست

۸۴۱۴۵۲۴

دکترا – مقابل‌البسکو
ثریا اکرام نصرتیان

پوست

۷۶۱۷۱۸۱

سجاد – چهارراه خیام
محمود بلورساز

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه‌ –
محمد بلورساز مشهدی

پوست

۸۴۳۳۷۰۰

دانشگاه – بین دکتری و کفایی
فرحناز ثمره‌ محمدیان‌

پوست

۸۴۰۹۶۵۱

احمدآباد – عارف‌۲
عباس‌ تقوی رضوی زاده‌

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی –
حسین‌ خلیلی

پوست

۸۵۹۶۸۶۸

‌گلستان‌ –
زهره‌ جاویدی

پوست

۸۴۴۵۵۰۹

راهنمایی ۱۰ –
زری جاویدی

پوست

۸۴۳۲۳۲۴

دکترا – مقابل‌بهشت‌
غلامرضا خزاعی

پوست

۸۵۹۱۰۶۳

چمران – ‌۳راه‌جم‌
سیدحسن‌ حسینی

پوست

۸۵۴۴۲۸۹

کوهسنگی۶ –
مهدی حسینی خواه‌

پوست

۸۴۳۴۲۰۰

احمدآباد –
محمدتقی رادپور

پوست

۸۵۴۱۴۱۴

ابن‌سینا –
عباس‌ رضوی زاده

پوست

۸۴۰۴۹۲۹

راهنمایی – مقابل‌مسجدولیعصر
سیمین‌ طلایی

پوست

۸۴۲۶۳۶۶

احمدآباد – نبش‌عارف‌
نسرین‌ سالاری

پوست

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – خ‌محتشمی
یداله‌ ساکت‌

پوست

۲۲۲۶۰۲۰

جنت‌ –
یداله‌ ساکت‌

پوست

۸۴۰۵۶۶۷

سناباد –
مریم‌ زینال‌ پور

پوست

۸۵۱۳۹۴۱

چمران‌۱۵ – مجتمع شفا
فضل‌ اله‌ صدر

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – چ‌بنفشه‌
فخرالزمان پزشک پور

پوست

۶۰۴۹۳۷۰

دانشگاه – ابتدای کفایی
کامران‌ قریشی الحسینی

پوست

۷۶۳۲۵۵۵

بهار –
سرور فامیلی

پوست

۸۴۲۸۷۶۴

احمدآباد – ‌محتشمی۱
زهرا فاضل‌

پوست

۸۴۳۱۳۳۳

سناباد – ‌بنفشه‌
محمدحسن فتح اله زاده

پوست

۳۸۴۴۸۹۳۰

مشهد – خ احمد آباد – روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید
رابعه‌ فیضی

پوست

۸۴۴۵۶۹۶

احمدآباد – عارف‌۱
محمدحسن‌ آموزگار

جراح عمومی

۸۴۳۲۴۲۶

احمدآباد – بهشت‌۱
محمدعلی نوازی

جراح عمومی

۸۵۹۳۸۱۱

پاسداران‌ –
بهروز هوشمند

جراح عمومی

۶۰۵۳۹۶۲

میلاد۵ –
کاظم‌ موسوی

جراح عمومی

۸۴۱۵۴۵۵

دانشگاه – اول‌کفایی
محمدرضا آذرپژوه

جراح عمومی

۲۲۲۱۳۳۱

سرخس – ابتدای کوی کارگران
وهاب‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۹۰۷۴

احمدآباد –
بهمن‌ مترجم‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر
محمدتقی نگین‌ تاج‌

جراح کلیه‌ ومجاری ادراری

۸۴۱۱۲۸۲

احمدآباد –
فخرالدین‌ محلاتی

جراح عمومی

۸۴۲۳۷۷۲

احمدآباد – ‌محتشمی۱
خسرو آروند

جراح عمومی

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد – ابتدایمدرس‌
خسرو آروند

جراح عمومی

۸۵۹۰۲۰۲

پاسداران –
حسین‌ معمار

جراح عمومی

۸۴۳۸۰۷۷

احمدآباد –
محمدعلی معینی

جراح عمومی

۸۴۲۴۰۶۴

سناباد –
داریوش ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۴۳۱۵

خاکی – بیمارستان سینا
داریوش‌ ابراهیمی

جراح عمومی

۸۵۴۸۶۶۶

باهنر – بیمارستان سینا
احمد اصفهانی زاده

جراح عمومی

۸۴۳۱۶۱۶

احمدآباد – بهشت
محمدابراهیم اکبری

جراح عمومی

۸۴۲۹۰۷۲

احمدآباد – ساختمان ۴۴
محمدرضا اعتضادی

جراح عمومی

۸۴۱۰۶۶۵

خواجه ربیع – چهارراه
محمد توسلی

جراح عمومی

۸۵۴۶۰۶۲

گلستان‌ – مجتمع‌ پزشکان‌
علیرضا توسلی

جراح عمومی

۸۴۳۴۹۰۲

‌پرستار۱ –
عبدالحسین‌ توکلی زاده‌

جراح عمومی

۸۴۱۰۲۴۴

پاستور –
بهروز ثابتی

جراح عمومی

۲۷۰۸۳۷۱

طبرسی – چهارراه برق
محمدجواد بجدی

جراح عمومی

۶۰۴۴۷۶۶

آزادشهر – دک‌
عباس تجدد

جراح عمومی

۸۴۰۸۵۴۵

احمدآباد – سی متری دوم
حفیظاله‌ بصیر

جراح عمومی

۸۴۲۵۵۱۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
ناصر دلیلی

جراح عمومی

۸۴۲۰۰۱۵

احمدآباد – عارف‌
مهدی جمعه‌ زاده‌

جراح عمومی

۸۴۴۶۰۸۰

پرستار۱ –
منصور دارابی

جراح عمومی

۸۴۳۲۱۲۲

دکترا – مقابل‌بهشت‌
محمدرضا دارابی

جراح عمومی

۸۵۴۹۷۴۹

چمران – جم‌ساختمان‌ پزشکان‌
سیدمحمدمجتبی دستغیب‌

جراح عمومی

۸۴۳۰۷۱۰

دانشگاه‌ – جنب‌کفایی
سیدضیا حقی

جراح عمومی

۸۴۳۶۸۶۵

دکترا – بعدحس‌-نصرت‌
پرویز رئوفیان‌

جراح عمومی

۸۴۲۵۳۵۱

احمدآباد – خ‌محتشمی
غلامحسین‌ روان‌ خواه‌ مقدم‌

جراح عمومی

۸۴۳۲۷۷۷

احمدآباد –
علی روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ – چ‌ارم‌
حسن‌ راوری

جراح عمومی

۸۴۳۱۰۹۹

احمدآباد – پرستار
محمدتقی رجبی مشهدی

جراح عمومی

۸۵۴۶۶۱۱

ابن‌سینا۱ – ساختمان‌ پزشکان
محمد رحیمی

جراح عمومی

۸۴۳۳۶۵۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۷
علی زمانیان‌ روحانی

جراح عمومی

۸۴۳۵۵۶۱

آبکوه‌ –
ناصر سنجرموسوی

جراح عمومی

۸۴۲۱۳۷۱

بولوار ‌تلویزیون‌ –
خسرو شایان‌

جراح ارتوپد

۸۴۰۴۹۳۱

احمدآباد – عارف‌۲
حسین‌ شباهنگ‌

جراح عمومی

۸۴۰۳۲۵۱

احمدآباد – خ‌ عارف‌۵
ابراهیم‌ صیادپورزنجانی

جراح عمومی

۸۴۱۶۴۴۴

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی
محمدصادق‌ صدری زاده‌

جراح عمومی

۲۲۲۵۲۴۰

شیرازی – ملک‌
نوشین کاوسی

جراح عمومی

۸۸۲۱۰۵۲

وکیل آباد – سامانیه
محمد قائمی

جراح عمومی

۸۵۹۲۰۵۴

چمران‌‌ – ۳راه‌جم
مرتضی علایی

جراح عمومی

۸۵۴۷۲۸۴

باهنر – ساختمان‌شهسوار
ناصر علی زاده‌

جراح عمومی

۷۲۵۴۲۴۱

کاشانی – خ‌رضوینو
پرویز عامریون‌

جراح پلاستیک

۸۴۰۵۸۰۸

احمدآباد – ‌محتشمی
علی غیور

جراح عمومی

۸۴۰۳۳۲۷

احمدآباد – ‌ابوذر۸
جعفر فلاطونی

جراح عمومی

۷۲۷۱۳۴۱

میدان ‌توحید –
سیدحسن‌ فاطمی

جراح عمومی

۸۵۴۱۸۴۴

امام‌رضا۵ –
محمد فرجی

جراح مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – اول‌خیابان‌پرستار
احمد فرزاد

جراح عمومی

۸۴۲۴۴۶۱

احمدآباد – ‌پرستار
مرضیه‌ مهاجری

زنان و زایمان

۸۴۳۷۸۹۴

احمدآباد – ‌قائم‌۱
مهدی مهدوی

زنان و زایمان

۸۴۳۴۷۰۵

احمدآباد – ساختمان‌۸۵
عطیه‌ منصوری

زنان و زایمان

۸۴۲۷۴۶۹

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
رضا نایبی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۳۲۶

احمدآباد – ساختمان‌ذبیحی
طاهره‌ هاشمی

زنان و زایمان

۸۴۲۶۲۴۵

احمدآباد –
فاطمه‌ هاشمیان‌

زنان و زایمان

۸۴۴۶۱۵۱

احمدآباد – بعد۳راه‌راهنمایی
نسرین‌ آذری متین‌

زنان و زایمان

۸۴۳۹۶۰۴

احمدآباد – نبش‌قائم‌ساختما
حسین‌ واحد

زنان و زایمان

۸۴۲۳۶۳۳

احمدآباد – اول‌پرستار
منیره‌ پورجواد

زنان و زایمان

۸۴۰۴۸۷۶

احمدآباد – خ‌کلاهدوز۸
محمود متقی

زنان و زایمان

۸۴۲۳۵۹۸

بهشتی – میدان ‌کوشه‌ای
صدیقه‌ آیتی

زنان و زایمان

۸۴۳۹۱۳۷

احمدآباد –
پرویز میبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۷۶۳۴

احمدآباد – ‌پاستور۱۲
حسین‌ محرری

زنان و زایمان

۷۲۵۶۲۳۸

‌قرنی – مقابل‌ م‌بار
حسین‌ محرری

زنان و زایمان

۸۴۳۴۶۴۱

آخردکترا –
میترا نجف‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۳۱۲۲۱

سناباد – ۵راه خ‌اعتمادی
پوراندخت‌ مروارید

زنان و زایمان

۷۲۷۵۴۲۵

میدان ‌توحید –
حسین‌ مرندی

زنان و زایمان

۸۵۹۱۳۹۱

دانشگاه۱۶‌ – ساختمان‌۹۹۹
هادی آریامنش

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۴۱

سجاد – چهارراه بهار
نسرین‌ گلشنی

زنان و زایمان

۸۴۰۱۴۱۶

احمدآباد – ‌رضا۱۲
غلامحسین‌ نصیرایی(فروغ‌)

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – ‌رضا
عباس‌ مشرف‌ رضوی

زنان و زایمان

۲۲۲۶۲۸۱

جنت‌۳ –
پرویز معتکف‌

زنان و زایمان

۲۲۲۶۵۴۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
عبدالصمد امینیان

زنان و زایمان

۲۲۲۵۳۵۴

جنت – پلاک ۱۶
فریده‌ انصاری

زنان و زایمان

۸۴۴۶۰۴۵

سناباد۲۲ –
مهین ادهمی مقدم

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۹۲

احمدآباد – شهید فلاحی
خلیل اخوان

زنان و زایمان

۸۵۴۱۸۲۳

ضد – بین فلکه و عدل خمینی
خلیل‌ اخوان‌

زنان و زایمان

۸۵۹۹۹۳۱

خرمشهر – ۱۰مهتاب‌
حسین احمری مقدم

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۲۹

احمدآباد – بهشت
غلامحسِین ارندی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۸۴۰

احمدآباد – اول محتشمی
اکبر اسدیان

زنان و زایمان

کوی کارگران –
هما اسکوئیان‌

زنان و زایمان

۸۶۱۷۶۰۷

سامانیه‌ –
نسرین‌ بهلول‌

زنان و زایمان

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱
احمد بهاری

زنان و زایمان

۸۵۹۱۲۴۲

چمران‌ –
احمد بهاری کاشانی

زنان و زایمان

۲۲۲۲۸۰۴

جم – جنب بیمارستان آریا
فاطمه‌ توسلی

زنان و زایمان

۸۴۱۱۹۹۶

پاستور۴ –
مهدی توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۴۵

پاستور –
رضا توکلی زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۱۰۲۳۳

پاستور –
حسین‌ بهروان‌ فر

زنان و زایمان

۸۵۹۳۹۹۴

چمران – جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حشمت الله بهرامی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۰۱

دانشگاه – خیابان اسرار
محمدناصر تیمورزاده‌

زنان و زایمان

۸۴۲۹۰۹۸

احمدآباد – خ‌محتشمی
زهره‌ بیدار

زنان و زایمان

۶۶۲۱۰۱۵

شهرک‌ لشگر – فلاحی۳
سهیلا بخشی

زنان و زایمان

۸۵۱۲۴۲۵

‌چمران‌ – ساختمان‌شفا
مریم‌ برهانی

زنان و زایمان

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد –
عالیه‌ ترابی زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۶۲۷

کوهسنگی۴ –
نبی اله‌ ترجمان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۹۶۹۳

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
مهدی ترک‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۳۹۷

سناباد – مقابل‌انتقال‌ خون‌
پروین‌ تکلو

زنان و زایمان

۷۶۱۵۵۷۶

‌خیام – ‌خ‌گلایل‌
نفیسه‌ ثقفی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۷۶۷

احمدآباد – خ‌پرستار۱
منیره‌ جهانیان‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۳۶۵

ابن‌سینا۱ –
سیده فاطمه جودی

زنان و زایمان

۶۰۵۶۹۵۲

آزادشهر – چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا
زهره‌ یوسفی

زنان و زایمان

۸۵۴۱۴۲۳

دانشگاه‌۱۶ –
محمود جاودانی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۰۴۲

احمدآباد – ساختمان‌۷۳
ملیحه‌ خالصه‌

زنان و زایمان

۲۲۵۴۵۳۴

خواجه‌ربیع‌ – نبش‌ امیرآبا
نیره‌ خادم‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۶۷۴

احمدآباد –
یحیی حدادی

زنان و زایمان

۸۴۰۰۷۰۵

احمدآباد – بین‌عدالت‌ومحتش‌
علی جراح‌ نژاد

زنان و زایمان

۸۵۹۴۹۹۲

رازیشرقی –
زهره‌ خزاعی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۱۲۵

پرستار۱ –
مهدی یغمایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۰۴۱

احمدآباد – ‌پاستور۲
سیدحسن‌ جعفریان‌

زنان و زایمان

۲۲۵۲۲۵۵

مدرس – ‌ساختمان‌۱۲
حوریه‌ جعفرزاده‌ اصفهانی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۹۵۴

عارف‌۲ –
عبدالوهاب‌ پرتوی

زنان و زایمان

۸۵۴۳۲۲۶

چمران‌۱۱ –
محسن‌ رجبیون‌

زنان و زایمان

۸۵۴۲۸۰۸

گلستان‌ –
احمد رحیمی

زنان و زایمان

۷۶۸۶۶۸۷

‌سجاد – ساختمان‌۴۴۴
روح‌ انگیز رحیمی

زنان و زایمان

۸۴۳۲۶۷۲

احمدآباد – خ‌پاستور۴
محسن‌ رکن‌

زنان و زایمان

۸۵۴۵۹۹۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
ابوالقاسم‌ سنایی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۸۹۴

احمدآباد – جنب‌بیگوهرشاد
منوچهر صادقی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۱۱۱

کویدکترا – مقابل‌بهشت‌
ماهره‌ سازگاراردبیلی

زنان و زایمان

۶۰۵۵۰۶۲

وکیل‌آباد –
بتول‌ ساعدی

زنان و زایمان

۶۰۴۵۱۹۳

زیباشهر۷ –
شهناز شیبانی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۰۹۰

احمدآباد – ‌عارف‌
پرویز طیبیمیبدی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۰۳۲

‌دکترا – چهارراه
مصطفی سیف‌

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
سیداحمد شریف‌

زنان و زایمان

۸۴۳۲۱۳۱

ابن‌سینا – جنب‌البسکو
فاطمه‌ شریفیان‌

زنان و زایمان

۸۴۰۸۲۰۹

احمدآباد – ‌پرستار
ایرج‌ کچویی

زنان و زایمان

۸۴۱۴۵۲۴

سناباد – مقابل‌البسکو
صغری کبیری

زنان و زایمان

۷۸۵۴۱۲۵

امام خمینی – بصیر
زهرا کبریایی

زنان و زایمان

۸۴۱۶۴۷۸

احمدآباد – نبش قائم‌
سیما کدخدایان‌

زنان و زایمان

۸۴۱۶۶۹۹

دکترا – ساختمان‌پزشکان‌
عباس‌ قهرمانی

زنان و زایمان

۸۴۰۲۰۹۸

احمدآباد – ‌قائم‌۵
عصمت‌ قربانی

زنان و زایمان

۸۴۳۰۰۳۱

احمدآباد –
پریدخت‌ علوی

زنان و زایمان

۸۴۱۰۵۵۵

احمدآباد – نبش‌ابونصر
سیدهاشم‌ علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۴۰۴۴

راهنمایی۶ –
سیدهاشم‌ علمی

زنان و زایمان

۸۴۲۹۷۳۹

راهنمایی۶ –
محمدتقی عالم‌ زاده‌

زنان و زایمان

۸۵۴۴۴۹۰

امام‌خمینی – ‌بعدم‌ ۱۰دی
فاطمه‌ عالمی پور

زنان و زایمان

۲۷۳۷۱۶۹

طلاب‌ – نبش‌خ‌۲
سیدرحیم‌ عادل‌ برخوردار

زنان و زایمان

۸۶۸۰۴۴۰

وکیل آباد – ۳راه‌زندان‌خ‌تربیت‌
هوشنگ‌ عتیقی

زنان و زایمان

۸۴۲۵۵۵۵

کوهسنگی – ‌غفاری
محبوبه‌ غرویان‌

زنان و زایمان

۸۴۳۴۵۴۱

احمدآباد – پرستار۱
نرگس‌ عرفانیان‌

زنان و زایمان

۲۷۲۳۴۵۹

بین‌ چ‌برق‌وسیلو –
حسن‌ عسگری

زنان و زایمان

۷۶۸۸۴۸۰

سجاد – ‌بزرگمهر
منصوره‌ غفرانی

زنان و زایمان

۸۴۱۸۱۸۷

م‌احمدآباد – جنب‌مخابرات‌
حبیب‌ اله‌ فیوضی

زنان و زایمان

۷۶۱۷۲۷۶

فلسطین‌۱۸ –
بهجت‌ فیروزی

زنان و زایمان

۸۴۲۸۳۲۹

محتشمی۲ –
غلامحسین‌ فروغ‌

زنان و زایمان

۸۴۰۱۰۹۵

احمدآباد – رضا
گیتا فکوربیات‌

زنان و زایمان

۸۴۱۷۱۷۴

سناباد – جنب‌داروخانه‌
مهاجری مقدم‌

قلب

۸۵۴۹۰۰۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
محمد ملکشی

قلب

۲۲۲۶۸۴۱

مدرس‌ – ساختمان‌۱۴
حسین‌ نادمی

قلب

۸۴۴۰۰۵۹

احمدآباد – ‌پرستار۳
ایرج‌ ناظم‌

قلب

۲۲۵۰۹۱۰

چمران‌ –
حمید رضا وحید جاجرمی

جراح و فوق تخصص قلب

۹۱۵۵۸۴۱۱۳۵

احمد اباد -ساختمان پزشکان –
سید محمد محمدی

قلب

۹۱۵۳۲۴۵۵۸۶

سجاد – بهار۵
محمد محمدی

قلب

۷۶۱۲۴۳۰

‌سجاد – بین‌بهاروخیام‌
اسداله‌ میرزایی

جراح و فوق تخصص قلب

۸۵۱۷۶۸۴

دانشگاه‌۱۶ – جنب برک‌
جواد لطفی

قلب

۸۴۱۶۴۳۶

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌
جواد لطفی

قلب

۲۲۵۵۳۵۵

امام‌رضا –
محمدرضا ابوالفضلی

قلب

۷۶۸۶۷۸۱

فلسطین‌۸ –
علی اصغر بلوریان‌

قلب

۸۴۱۸۱۱۲

احمدآباد – خ‌عارف‌
محمد برادران‌ رحیمی

قلب

۲۲۵۱۷۱۳

جنت‌۷ – ساختمان‌۱۲۱
فروغ‌ جوادی

قلب

۸۴۲۰۶۴۳

احمدآباد – خ‌پرستار
ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی

قلب

۸۵۹۹۹۲۳

کوهسنگی۴ –
اسداله‌ داوری

قلب

۸۵۴۳۱۴۲

ابن‌سینا۱ –
هاشم‌ دانش‌ ثانی

قلب

۸۵۹۸۲۲۲

چمران‌ – ۳راه‌جم‌ ساختمان‌۱۹
اصغر حاتمی

قلب

۸۴۱۸۱۱۱

احمدآباد – محتشمی
علی حاجی زاده‌

قلب

۲۲۲۲۷۰۲

‌وحدت‌ –
علی اصغر دادگر

قلب

۸۴۳۱۱۶۷

احمدآباد – کلاهدوز۸
علیرضا حیدری بکاولی

قلب

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار –
منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی

قلب

۸۵۴۹۶۶۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد حسینی

قلب

۸۵۹۱۲۹۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
بهروز روحانی

قلب

۸۵۹۴۲۵۵

‌ضد – میدان
منوچهر رادپور

قلب

۸۴۳۳۳۲۹

دانشگاه‌ – اول‌کفایی
جواد رادفر

قلب

۸۴۲۰۲۵۲

احمدآباد –
جواد رضائی

قلب

۶۰۵۸۶۶۰

آزادشهر – نبش چهارراه میلاد
عباس‌علی رفیق‌ دوست‌

قلب

۸۵۹۵۴۵۳

دانشگاه‌۱۶ –
اکبر رفیعی تبریزی

قلب

۸۴۱۰۹۱۰

کویدکترا –
مهرداد صادقی اردوبادی

قلب

۸۴۰۸۱۹۰

احمدآباد – پرستار۱
شبستری

قلب

۸۵۱۵۵۳۷

م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) –
سیداحمد سررشته‌ دار

قلب

۸۴۲۳۳۵۴

احمدآباد – خ‌محتشمی
فضل‌ اله‌ عادلی

قلب

۲۷۰۸۱۴۸

‌برق – ‌شیخ‌صدوق‌
مهدی فلاطونی

قلب

۸۴۱۳۳۵۵

کویدکترا –
هدایت‌ فاتحی

قلب

۸۵۴۷۸۲۹

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌
محمد فاضلی

قلب

۸۴۱۴۴۹۹

کویدکترا –
محمد فاضلی

قلب

۸۵۹۱۲۱۲

چمران‌ – ساختمان‌شفا
ابوالحسن‌ فیض‌

قلب

۸۴۰۱۷۱۰

سلمان‌فارسی –
هوشنگ‌ فروهر

قلب

۲۲۲۹۰۰۹

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
شوکت‌ اله‌ مهاجرزاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۱۴۸

احمدآباد –
بهروز ناصری

ارتوپدی

۸۴۲۴۵۴۶

احمدآباد – پرستار۱
هادی مخمل‌ باف‌

ارتوپدی

۸۴۱۱۵۱۰

احمدآباد – اول‌قائم‌
ابوالفضل‌ محمدی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۴

امام‌ رضا – میدان
عباس‌ مدرسی

ارتوپدی

۸۵۴۴۲۳۹

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
مصطفی نیکنام‌

ارتوپدی

۸۴۱۲۶۹۰

احمدآباد – مقابل‌بیمارستان قائم‌
سیدمهدی مظلومی

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۰۹

چمران‌۱۱چ‌۱ –
محمد مظفری

ارتوپدی

۸۴۱۷۵۷۹

احمدآباد – ‌عارف‌۵
جعفر امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران – چهارراه گلستان
جعفر امینی

ارتوپدی

۸۵۴۱۹۹۱

چمران‌ – چ‌گلستان‌
یوسف‌ اهرابی نژاد

ارتوپدی

۸۵۴۸۱۹۵

رازی – بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی

ارتوپدی

۸۵۹۰۰۸۰

ابن سینا – ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی

ارتوپدی

۸۵۹۳۸۳۸

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
جواد افضلی

ارتوپدی

۲۲۵۹۱۵۹

سعدی۱۸ –
ناصر بلوریان‌

ارتوپدی

۸۵۹۸۰۵۶

چمران – ‌۳راه‌جم‌
مهدی بنایی

ارتوپدی

۲۲۲۹۹۶۶

دانشگاه – مقابل‌اسرار
محمود بهاری کاشانی

ارتوپدی

۸۵۹۸۹۳۴

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد بهداد

ارتوپدی

۸۵۴۶۶۶۶

جم – بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی

ارتوپدی

۳۱۰۳۲۵

نخریسی – جنب جهاد
فرشید باقری

ارتوپدی

۸۴۰۴۱۲۸

‌پرستار –
محمد حلاج مقدم

ارتوپدی

۸۵۹۰۸۶۰

امام رضا – فلکه بیمارستان
محمدجواد دلدار

ارتوپدی

۸۴۰۷۴۲۲

احمدآباد – اول‌قائم‌
محمدرضا داورنیا

ارتوپدی

۸۴۳۹۲۰۰

پاستور۲۲ –
اکبر حاج‌ صادقی

ارتوپدی

۸۵۱۷۶۱۸

ابن‌سینا۱ –
محمدرضا دارابی

ارتوپدی

۸۴۲۲۷۷۵

احمدآباد – نبش‌عدالت‌۱
حسن‌ حسن‌ زاده‌

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

چمران‌ – ساختمان‌ پزشکان‌جم‌
حسن حسن زاده خیاط

ارتوپدی

۸۵۴۰۰۸۷

پاسداران – مقابل هتل جم
حسن‌ رحیمی

ارتوپدی

۸۴۱۷۶۳۶

کفایی۱ –
ابوالقاسم‌ رضایی

ارتوپدی

۷۶۲۲۶۴۲

سجاد – بین‌چ‌ خیام‌ وبهار
حسین‌ شاهوردیانی

ارتوپدی

۶۶۱۶۲۳۳

احمدآباد – ملاصدرا۳۸
بیژن‌ طالبی

ارتوپدی

۸۵۹۹۸۳۲

فدائیان‌اسلام‌ –
عباس‌ طالبیان‌

ارتوپدی

۸۴۱۴۴۳۳

‌احمدآباد – ساختمان‌ ۷۰
محمدرضا شاهرخی

ارتوپدی

۸۴۳۰۵۰۴

احمدآباد – پرستار۱_ ساختمان ۲۰
علیرضا سجادی

ارتوپدی

۸۴۳۳۱۱۷

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
علیرضا سجادی

ارتوپدی

۸۴۱۵۷۳۵

احمدآباد – ساختمان‌سهندزری
اقبال‌ صدری

ارتوپدی

۸۴۲۹۵۳۵

احمدآباد – ‌محتشمی
یوسف‌ سروری

ارتوپدی

۸۵۹۸۸۸۰

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌
سیدرضا شریفی

ارتوپدی

۸۴۲۲۰۲۱

احمدآباد – ساختمان‌سهندزر
محمود شکیبانیا

ارتوپدی

۸۵۴۹۲۵۱

چمران‌۱۱ –
محمود کاشانی

ارتوپدی

۸۵۴۲۳۰۷

پاسداران‌ – ‌۳راه‌جم
محمدحسن‌ کیانوش‌

ارتوپدی

۷۶۱۳۱۷۱

سجاد – بعدچ‌خیام‌
موسی کیاوش‌

ارتوپدی

۸۴۲۲۳۷۵

احمدآباد – نبش‌عارف‌
محمد قره‌ داغی

ارتوپدی

۸۴۰۱۷۰۰

احمدآباد – ‌محتشمی
حسن‌ علی زاده‌

ارتوپدی

۸۴۴۵۷۰۴

احمدآباد – عارف‌۱
حسن‌ عرفانی

ارتوپدی

۸۴۳۳۲۱۹

احمدآباد – بین‌نشاط و ابونصر
عباس‌ نوریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۴۶۵

احمدآباد – پرستار۱
محمدهاشم‌ محمودیان‌

مغز و اعصاب

۸۵۴۲۵۶۳

باهنر –
سیدعلی میلانی

مغز و اعصاب

۷۶۱۹۲۳۴

بولوار ‌فردوسی – خ‌ابن‌سیناشرقی
آخوندیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۳۸۱۵

احمدآباد –
جلیل‌ مختاری

مغز و اعصاب

۲۲۲۹۴۶۵

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
علی میرزایی

مغز و اعصاب

۷۷۴۵۱۲۳

عارف – عارف ۱۰
کریم‌ نیکخواه‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۵۵

دانشگاه – کفایی
حسین‌ مشهدی نژاد

مغز و اعصاب

۸۵۹۴۴۲۴

چمران‌۱۱ –
بهرام مطلق

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه –
محمدرضا نقابیان‌

مغز و اعصاب

۲۲۵۴۳۳۳

‌چمران‌ – میدان ‌سعدی
حبیب‌اله‌ نعمتی

مغز و اعصاب

۸۵۹۹۲۰۰

‌ابن‌سینا – ساختمان‌پزشک‌
غلامرضا امیرشیبانی

مغز و اعصاب

۸۴۲۷۰۱۱

کوهسنگی – بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت ۱ – پلاک ۹
علی اصغر ابراهیمی

مغز و اعصاب

۸۴۳۸۹۶۶

احمدآباد – بهشت‌۱
محمدرضا احصایی

مغز و اعصاب

۸۵۴۴۲۱۱

کوهسنگی – ‌اسدی۴
فرح‌ اشرف‌ زاده‌

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۰۴۰

احمدآباد – خ‌پرستار
سعید اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۱۷۶۱۱

وکیل‌آباد۱۶ – بالایداروخانه‌
سعید اسکندری

مغز و اعصاب

۸۶۸۳۴۴۶

وکیل آباد – تربیت
محمدمهدی اعتمادی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۸۵

احمدآبادخ‌ – عارف‌۵
محمدرضا بهادرخان

مغز و اعصاب

۸۴۳۲۱۱۲

احمدآباد – قائم
محمدرضا تلافیان‌

مغز و اعصاب

۷۲۷۵۰۷۷

دانشگاه‌ – نبش‌ک‌شفق‌
فخرالدین‌ توکلی

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۶۰۱

احمدآباد – پرستاروعدالت‌
غلامحسین بهروز

مغز و اعصاب

۸۴۴۸۰۷۰

احمدآباد – خیابان بهشت
بهرام‌ بهرامی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
علیرضا بیرجندی

مغز و اعصاب

۲۲۲۳۵۸۶

مدرس –
عزیزالله تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن سینا – ساختمان اطبا
عزیزاله‌ تقوی

مغز و اعصاب

۸۵۴۵۱۸۶

ابن‌سینا – ساختمان‌اطباض
سعید حائری مهنه‌

مغز و اعصاب

۸۴۲۲۷۰۶

بهشتی۲۵ –
رضا حائریان‌

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۲۱

قائم‌ – نبش‌کفایی
عزیزاله‌ حاتمی

مغز و اعصاب

۸۴۰۸۸۰۹

سناباد – نبش‌آفرین‌
ابوالحسن‌ پیش‌ نماز

مغز و اعصاب

۸۵۴۹۲۹۰

ضد – دهم‌مهتاب‌
منیژه‌ شوکتی

مغز و اعصاب

۸۴۱۶۶۱۶

دانشگاه‌ – بعدچ‌ دکترا
حمید طوفانی

مغز و اعصاب

۸۴۰۱۸۹۵

احمدآباد – ‌محتشمی
سیدهاشم‌ سپهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۳۸۹۲

سناباد –
سیدهاشم‌ سپهری

مغز و اعصاب

۸۵۱۵۱۶۵

میدان ‌ضد –
محمدرضا طالب‌

مغز و اعصاب

۸۴۴۴۹۸۶

احمدآباد – نبش‌پرستار
عبدالصالح‌ صالحی

مغز و اعصاب

۸۴۳۰۰۴۴

دانشگاه‌ – قبل‌کفایی
حسین‌ صالحیار

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۱۰۰

‌احمدآباد – ک‌ابومسلم‌
عبدالحسین‌ طاهری

مغز و اعصاب

۸۴۳۷۰۱۰

‌دکترا – ابتدا
محمد شافعی

مغز و اعصاب

۸۵۹۱۶۰۷

دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
سیدعلیرضا ضیایی

مغز و اعصاب

۸۵۹۵۱۲۸

چمران‌ – ساختمان‌پزشکان‌
رضا صدرنبوی

مغز و اعصاب

۸۴۱۵۵۴۷

سناباد – ساختمان‌۷۷
وحید سعادتیان‌

مغز و اعصاب

۸۴۳۹۸۶۶

احمدآباد – ۳راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
جراح‌ صفایی

مغز و اعصاب

۸۴۳۵۳۶۳

احمدآباد –
حسن‌ کریمی

اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی

۸۴۲۸۴۰۲

احمدآباد – ابوذر
قربان‌علی قلوبی

مغز و اعصاب

۲۷۳۹۹۳۳

گاز – چ‌۷
ادریس‌ علی خواه‌

مغز و اعصاب

۷۲۴۹۳۲۷

مطهری۱۳-۱۱ –
حمید عضدی نیا

مغز و اعصاب

۸۵۹۰۸۸۰

دانشگاه‌۱۶ –
عبداله‌ فرساد

مغز و اعصاب

۸۴۱۲۲۷۹

دکترا – آخرخ‌مسعود
رضا مهدوی

ارولوژی

۸۴۰۰۴۳۷

احمدآباد – ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌

ارولوژی

۸۴۳۴۶۱۷

احمدآباد – ‌بهشت‌
محمدزاده‌ رضایی

ارولوژی

۸۴۲۸۸۶۶

احمدآباد – ‌پرستار۱
مهدی لطفی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۳۳

دکترا –
بهمن‌ احتشام‌ راد

ارولوژی

۲۲۲۷۱۶۳

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
ابوالفضل‌ اقوامی

ارولوژی

۸۴۱۷۱۶۰

دکترا – ابن‌سینا
ایرج‌ افتخارشاهرودی

ارولوژی

۷۶۱۷۵۷۵

‌سجاد – نبش‌هدایت‌
وهاب بنکدار

ارولوژی

۲۲۵۶۵۱۱

چمران – ‌مقابل‌بنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان – ساختمان گلستان
رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌

ارولوژی

۸۵۹۹۷۲۲

گلستان‌ – ساختمان‌گلستان‌
محمدامیر خمر

ارولوژی

۷۶۲۲۲۸۳

خیام‌ – بعدهدایت‌
علیرضا حاکمی برآبادی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی

ارولوژی

۲۲۵۱۵۶۸

مدرس‌ – بالای داروخانه رضا
علیرضا حاکمی

ارولوژی

۸۴۰۴۶۸۳

احمدآباد – خ‌عارف‌
محمد خدابخشیان‌

ارولوژی

۸۴۱۷۰۹۱

احمدآباد – نبش‌بهشت‌
جمشید رشیدی

ارولوژی

۸۵۹۰۲۲۶

چمران – ساختمان‌شفا
علی شمسا

ارولوژی

۸۵۴۴۷۹۹

ابن‌سینا – ساختمان‌پزشکان‌
فریدون‌ شاملو

ارولوژی

۸۴۳۱۰۴۶

مطهریجنوبی –
داریوش سیروس

ارولوژی

۸۴۳۶۷۴۴

مطهری شمالی –
سید جعفر شریعت رضوی

ارولوژی

۸۴۲۸۱۵۳

احمدآباد – اول پرستار
امین‌ کدخدایان‌

ارولوژی

۸۵۴۴۵۴۶

گلستان‌ –
غلامرضا عباس‌ زاده‌

ارولوژی

۸۵۱۱۲۱۵

‌امام‌رضا – میدان
محمدباقر نورالهیان‌

داخلی

۸۵۹۰۱۲۲

امام‌خمینی – ‌ثبت‌
فریدون‌ مهدویان‌

داخلی

۸۵۴۵۵۹۵

رازی –
کریم‌ پورعماد

داخلی

۸۴۰۲۳۶۵

راهنمایی۱۶ –
رحمت‌ اله‌ مختاری

داخلی

۸۴۱۶۳۸۵

آبکوه‌ – ‌آفرین‌
علی مختاری فر

داخلی

۲۲۲۳۸۳۹

مدرس‌ – مجتمع تجاریمدرس‌
فرزین‌ مجیدفیاض‌

داخلی

۸۴۰۲۴۲۱

احمدآباد – ‌عدالت‌۱
سیروس‌ محسنی

داخلی

۶۶۲۱۱۲۴

قاسم‌آباد – چهارراه ‌ورزش‌
مهدی نجف‌ زاده‌

داخلی

۸۴۲۶۲۹۰

کوهسنگی – اسدی۲۰
هوشنگ‌ آرین‌

داخلی

۸۴۲۰۵۳۵

احمدآباد – خ‌ابوذر۳
ابراهیم‌ آریان‌

داخلی

۸۴۰۸۶۴۶

کوهسنگی – جنب‌ پاسگاه‌
ابراهیم‌ نعمت‌ پور

داخلی

۲۲۲۵۴۲۵

خسروی –
منوچهر معتکف‌

داخلی انگل شناس

۸۴۳۷۴۶۲

دانشگاه – میدان ‌شریعتی
هوشنگ‌ انوری

داخلی

۸۴۳۴۲۳۵

احمدآباد – ‌بهشت‌۱
حمید امیری

داخلی

۸۴۲۴۸۷۹

احمدآباد – خ‌رضا۱۶
غلامعلی انصاری

داخلی

۶۰۶۲۷۴۱

‌وکیل‌آباد – بین ‌سیدرضی و
سیدحسین‌ احمدی حسینی

داخلی

۸۵۹۲۰۵۱

‌دانشگاه‌ – ساختمان‌ساسان‌
عبدالرئوف‌ احراری

داخلی

۸۵۹۳۹۶۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
احمد اربابی

داخلی

۸۵۹۷۶۶۷

جم‌ – ساختمان‌جم‌
رجب علی اصغری

داخلی

۸۵۴۱۵۱۵

بهار – فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی

داخلی

۲۷۰۷۰۲۹

طلاب‌ – خ‌۳
فرهاد یاوری

داخلی

۸۴۲۴۳۷۱

احمدآباد – بعد رضا۱۶
محمدمهدی خراسانی

داخلی

۸۴۲۰۷۶۰

سجاد – نبش‌زنبق‌
احمد گیفانی

داخلی

۶۰۵۵۱۶۱

چهارراه عباسی –
سیدحسن‌ رضوی

داخلی

۸۶۷۵۰۱۲

‌وکیل‌آباد – خ‌ فراهانی۶
سنگ‌ چولی

داخلی

۸۴۱۷۰۰۶

بهشتی – م‌کوشه‌ای
حسن‌ شهبازی

داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی

۲۲۲۶۱۳۴

میدان ‌شهدا –
علی سمیع‌ زاده‌

داخلی

۸۴۳۸۶۹۹

دانشگاه – میدان ‌شریعتی
علی شهرستانی

داخلی

۸۴۰۹۷۲۶

احمدآباد – ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌

داخلی آلرژی

۲۲۱۲۵۹۹

مدرس‌ – بالایداروخانه رضا
عباس‌ شیردل‌

داخلی

۸۴۳۳۶۶۱

احمدآباد –
احمد شریعتی

داخلی

۷۲۵۵۶۴۵

خواجه‌ربیع‌۴۴ –
محمد شریف‌

داخلی

۸۴۰۰۵۰۰

احمدآباد – خ‌رضا۱۴-۱۲
محسن‌ شفیع‌ خراسانی

داخلی ترک‌ اعتیاد

۸۶۹۳۳۰۲

وکیل‌آباد – بولوار ‌دانشجو۱۴
حسین‌ کشوری

داخلی

۸۵۴۹۹۸۸

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
حسین‌ عطایی

داخلی خون شناسی

۲۲۵۰۰۴۳

رجایی – شاهین‌فر
ابراهیم‌ عصارنیا

داخلی

۷۲۴۶۸۹۶

خواجه‌ربیع‌۴۸‌‌ – یعقوبی
ابوالقاسم‌ فنونی

داخلی

۶۰۵۶۷۲۲

آزادشهر – بولوار معلم‌
عباس‌ فومنی

داخلی

۶۰۵۳۳۲۲

آزادشهر – بعدمعلم‌۱۰
عباس‌ فیض‌ اله‌

داخلی

۲۷۳۶۶۱۸

طلاب‌ – ‌ابوذر۱۲
عبدالرحیم‌ فریدونی راد

داخلی

۷۲۴۸۶۵۰

توحید – روبرومسجدحیدری
زهره‌ موسوی

غدد

۸۵۹۱۱۳۳

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌۹۹۹
رباب‌ ابوترابی

غدد

۸۴۱۴۲۳۸

احمدآباد – عارف‌۲
پرویز اظهری

غدد

۸۴۰۵۹۸۰

احمدآباد – ساختمان‌۴۴
محمدحسن‌ خزاعی

غدد

۸۴۲۶۰۹۹

احمدآباد – ملاصدرا
رضا رجبیان‌

غدد

۸۴۱۱۰۶۲

دانشگاه‌ – خ‌کفایی
نرگس‌ وثوق‌ گرایلی

اپتیومتریست

۷۲۷۵۵۵۰

میدان توحید –
سودابه‌ میرزایی

اپتیومتریست

۸۴۱۹۱۳۲

دانشگاه‌ – اول‌کفایی
جواد هرویان‌

اپتیومتریست

۸۴۲۹۹۶۶

احمدآباد – پرستار۱
نازنین‌ پاک‌ نهاد

اپتیومتریست

۸۴۱۸۲۳۱

پرستار۱ –
مجید ترابی

اپتیومتریست

۸۴۱۰۹۶۳

گلستان‌غربی –
جمشید خوش‌ دل‌

اپتیومتریست

۸۴۰۵۵۳۳

احمدآباد – خ‌محتشمی
محمدجواد خوش‌ سیما

اپتیومتریست

۸۵۴۲۸۶۵

گلستان‌ –
رمضان‌علی رحمتی

اپتیومتریست

۸۵۹۴۱۹۵

چمران – ۳راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
امیر رحیمیان‌ مشهد

اپتیومتریست

۷۶۸۴۱۲۶

سجاد – مقابل ‌میلاد
زهره‌ عمادزاده‌

اپتیومتریست

۸۴۳۸۶۰۶

دانشگاه – ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا
فریده‌ توتونیان‌

لیسانس مامایی

۷۲۴۴۲۹۲

خواجه‌ربیع‌ – خ‌خوش‌
راضیه‌ طلایی

لیسانس مامایی

۸۴۲۵۸۶۳

میدان ‌راهنمایی – قبل‌فلسطین‌
طاهره‌ قصیم‌

لیسانس مامایی

۸۴۰۳۵۷۹

احمدآباد – ‌رضا۲۰
عباس‌ خادم‌ ثامنی

آسیب شناسی

۸۵۴۸۸۰۰

رازی۱۰ –
سیدغلامرضا میرحسینی

داخلی ریه

۸۴۳۳۷۹۰

احمدآباد – ساختمان‌۸۵
علی آزرم‌

داخلی ریه

۲۲۲۴۴۴۸

مدرس‌ –
فریدون‌ پازند

داخلی ریه

۸۴۳۳۶۸۶

کویدکترا –
پرویز اصفهانی زاده‌

داخلی ریه

۸۴۰۶۰۲۴

کوهسنگی – ‌محتشمی۱۷
محمد توحیدی

داخلی ریه

۸۴۳۵۶۳۵

دکترا – چهارراه
اصغر رضایی

داخلی ریه

۷۶۲۳۸۰۰

فلسطین‌۱۸ –
مهدی کشمیری

داخلی ریه

۸۵۹۹۵۹۴

چمران – ‌۳راه‌جم‌
سیدجواد قریشی

داخلی ریه

۸۶۷۰۴۷۲

وکیل آباد – ‌۷تیر۱
داود عطاران‌

داخلی ریه

۸۴۴۰۳۰۳

محتشمی –
هاشم‌ مهدیزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۰۸۷۰

دانشگاه‌ – بعد چهارراه دکترا
جواد منصوری

داخلی قلب

۲۲۵۲۲۱۰

م‌شهدا – ساختمان‌۶۶
سیدحسن‌ هاشمیان‌

داخلی قلب

۸۵۹۱۴۴۰

ابن‌سینا –
حمید ولی زاده مقدم‌

داخلی قلب

۷۲۷۷۸۳۷

مطهری۴۴-۴۲ –
یوسف‌ اخوین‌

داخلی قلب

۷۶۸۶۸۷۸

سجاد – چ‌ بزرگمهر
محمد تفرشی

داخلی قلب

۷۶۸۲۱۰۷

سجاد – چ‌بزرگمهر
زهرا جهان‌ آرا

داخلی قلب

۸۵۴۲۵۸۳

سردادور – ک‌ارض‌اقدس‌
جواد رضایی

داخلی قلب

۶۰۵۸۶۶۰

زیباشهر۳ –
مهدی عمادزاده‌

داخلی قلب

۸۴۱۸۹۷۹

احمدآباد – ‌قائم‌
علیرضا عطاری

داخلی قلب

۶۰۵۴۰۶۷

آزادشهر – امامت‌۹
علیرضا عطاری

داخلی قلب

۸۴۱۴۸۸۴

ابن‌سینا – ساختمان‌۲۰۷
خسرو نوربخش‌

داخلی گوارش

۸۴۲۱۲۰۰

احمدآباد – نبش‌عارف‌
حسن‌ وثوقی نیا

داخلی گوارش

۸۴۳۹۲۱۹

کلاهدوز –
کاظم‌ امینی

داخلی گوارش

۸۵۴۰۲۱۲

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌

داخلی گوارش

۸۵۹۴۷۸۴

‌چمران – ‌۳راه‌جم‌ساختمان‌شفا
سعید یزدچیان‌

داخلی گوارش

۸۴۱۴۰۰۵

دانشگاه‌ – قبل‌م‌ تقیآباد
احمد خسروی

داخلی گوارش

۸۴۰۷۴۰۶

احمدآباد – ‌محتشمی
داود شریفی

داخلی گوارش

۸۴۲۴۲۹۵

احمدآباد – اول‌پرستار
حسن‌ سعادت‌ نیا

داخلی گوارش

۸۴۲۵۲۲۱

احمدآباد – خ‌عارف‌۵
شهین‌ سعادتیان‌

داخلی گوارش

۸۴۲۲۳۰۵

احمدآباد – بین‌پاستوروقائم‌
احمد صفاری

داخلی گوارش

۸۴۲۳۹۳۵

پرستار۱ –
فرقانی

داخلی گوارش

۷۲۷۱۲۰۹

ابوطالب‌ – قبل‌م‌ عبدالمطلب
مسیح‌ نقیبی

داخلی کلیه

۸۵۹۳۹۳۰

ابن‌سینا – ساختمان‌اطبا
عطااله‌ بهروز اقدم‌

داخلی کلیه

۸۴۲۰۷۵۴

احمدآباد – ‌ عارف‌
محمدرضا هاتف‌

داخلی روماتولوژی

۸۵۱۱۱۴۴

دانشگاه‌۱۶ – ساختمان‌ ۹۹۹
مسعود ثقفی خادم‌

داخلی روماتولوژی

۸۴۲۴۶۹۵

احمدآباد – خ‌محتشمی
ژاله‌ شریعتی

داخلی روماتولوژی

۸۴۰۲۶۷۶

احمدآباد – عارف‌۲
منوچهر لاری(محمدزاده‌)

داخلی خون

۸۴۳۴۳۱۹

احمدآباد – ‌بهشت‌۲
محمود جعفرزاده‌

جراح پلاستیک

۸۴۳۱۱۶۶

احمدآباد – ساختمان‌آینه‌چی

http://dr-ir.ir/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!