آیا می شود تنها با فکر کردن تایپ کرد؟

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0
0

.آیا می شود تنها با فکر کردن تایپ کرد؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد

آیا می شود تنها با فکر کردن تایپ کرد؟ آیا می شود هم اینجا بود هم آنجا هم همه جا؟ فیسبوک در کنفرانس سالانه سهامداران با رونمایی از تکنولوژی های جدیدی که روی آنها کار می کند به همه این سوالات پاسخ مثبت میدهد. سیاوش اردلان از رونمایی ها گزارش می دهد

Posted by BBC Persian on Donnerstag, 20. April 2017

آیا می شود هم اینجا بود هم آنجا هم همه جا؟ فیسبوک در کنفرانس سالانه سهامداران با رونمایی از تکنولوژی های جدیدی که روی آنها کار می کند به همه این سوالات پاسخ مثبت میدهد. سیاوش اردلان از رونمایی ها گزارش می دهد

Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.