خواننده خوش صدا

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0
0
داشتیم تو ماشین میرفتیم آهنگ گوشخراشی هم از رادیو پخش میشد!
دخترم گفت بابی اینو دیوید …. میخونه.
گفتم اِ !
گفت نمیدونستی؟
گفتم نه من اصلا نمیشناسم یارو رو.
گفت پس چرا تعجب کردی، گفتی اِ ؟
گفتم ، تعجبم بخاطر این بود دخترم، چونکه خیال میکردم یارو داره عر عر میکنه، تو نگو داشته میخونده بیچاره!

 

Das könnte Dich auch interessieren...

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.