پزشکان متخصص پوست ایرانی در وین

Dr babak Adib
دکتر بابک ادیب
Pelikangasse 15 1. Stock
1090 Wien
Tel.: 01-40180 7010
Dr Gita Gharari
 دکتر گیتا قراری
Strobachgasse 7-9
1050 Wien
Tel 015872140

 

Dr bahareh keshavarz Keschavarz
دکتر بهاره کشاورز
Wagramer Straße 102/2/4
Tel.: 012026500

 

Dr Hesam nahavandi
دکتر حسام نهاوندی
Fanny-Mintz-G 3/Top 101
1020 Wien
Tel.: 012123005
Heinrich-Collin-Str 30
1140 Wien
0191021-0

Comments

  1. سلام من در ایران زندگی میکنم در حال حاضر دانشجوی معماری هستم لطفا میشه در مورد دانشگاه هنر و معماری وین به من اطاعاتی بدهید.ممنون.

    Like or Dislike: Thumb up 2 Thumb down 0

Speak Your Mind